Så påverkar fasadmålning intrycket av bostadsområden i hela Stockholm

Fasadmålning har stor inverkan på vilket intryck ett visst område i Stockholm ger. Välskötta husfasader sänder signaler om ett tryggt och välmående kvarter.

Fasaderna på Stockholms alla fastigheter är en viktig del av stadens allmänna estetik. Hur husen ser ut har påverkan på hur invånarna uppfattar och interagerar med sin omgivning. När man målar om en fasad kan man alltså inte bara förändra det konkreta utseendet på huset, det för också med sig förändringar på hur grannar och förbipasserande uppfattar det.

En snygg fasadmålning kan hos invånarna bidra till en positiv känsla av stolthet över sitt bostadsområde. Detta kan i sin tur påverka såväl gemenskap som sociala interaktioner grannar emellan. Fasadmålning kan också påverka hur invånare och besökare uppfattar staden i stort. Välvårdade fasader kan till och med bidra till ökad turism och företagande, tack vare det goda intryck de gör på människorna som av en eller annan anledning befinner sig i Stockholm.

Fasadmålning påverkar Stockholm i stort och smått

Genom att måla om fasaden i en särskilt iögonfallande färg eller stil kan man också uttrycka sin personlighet och identitet. Här får man se upp lite – en alltför utstickande fasad kan påverka omgivningen på ett sätt som kanske inte är önskvärt. I Stockholm finns av denna anledning Skönhetsrådet, som ibland har åsikter om utseendet på specifika fastigheter och kan kräva åtgärd i vissa extrema fall.
Hur som helst så är fasadmålning inte bara en liten oväsentlig detalj rörande skötseln och underhållet av en fastighet. Det är en maktfaktor gällande hur ett bostadsområde uppfattas. Nymålade fasader kan till och med lyfta ett tidigare eftersatt kvarter från ruffigt till välmående.