Hur man fixar håltagning i byggnader i Stockholm

Att ta upp ett hål för en hiss kan låta krångligt. Tur det finns företag i Stockholm som ägnar sig dagligen åt håltagning och fixar att göra hål utan problem.

Att äga fastigheter är också att hela tiden utveckla och anpassa dem efter rådande normer och krav. Även om en del äldre fastigheter kan vara K-märkta så är många moderna inte det. Det innebär att man kan söka bygglov för att ändra saker och ting. Kanske byggdes fastigheten för en viss planerad verksamhet som senare ändrats.

Det kan handla om ett företag som flyttat eller ett företag som valde att inte alls flytta in i lokalen till exempel. Då kanske man behöver anpassa lokalerna efter det företag som ska ha sin verksamhet där. Ibland är det de enklare anpassningarna man kan göra. Flytta väggar som inte är bärande är ett sådant exempel.

Håltagning för att få in en trappa eller hiss

Andra gånger är det betydligt knivigare lösningar som ska till. Det kanske behövs en trappa till eller rent av en hiss i byggnaden. En hiss kan vara tillgänglig både för personer i behov av rullstolar och för andra transporter. Att bara göra hål i en betongbyggnad är inte helt enkelt för en lekman. Därför är det ett bra tips att kontakta ett företag som arbetar med håltagning i Stockholm.

De har gjort arbetet många gånger förut och har koll. Det handlar ju både om att ta hål och att stabilisera det som är kvar. När man väl fixat ett hål som är anpassat efter trappan eller hissen är det dags för nästa moment. Det handlar om att se till att hiss- eller trappmontören fixar sitt jobb. Snart har man den nya hissen eller trappan på plats och den kan börja användas av dem som har sin verksamhet i lokalerna.