Stort behov av asfaltering i Stockholm

Att Stockholm idag räknas som en av Europas snabbast växande städer sett till befolkning och sett rent procentuellt är ett faktum som gör att staden också har en stor utmaning framför sig; och detta främst i form av att bygga fler bostäder. Bostadsfrågan är den gordiska knut som Stockholm som stad antingen måste knyta upp eller hugga upp på rent Alexander-manér och det måste även ske relativt fort. De höga priserna för bostäder i Stockholm är nämligen till stor del sprunget ur det faktum att det inte finns tillräckligt med sådana i förhållande till hur många som bor i staden och med tanke på hur många som flyttar in så krävs det krafttag.

Bostadsfrågan åt sidan här dock och istället så tittar vi att även infrastrukturen i sig behöver en kraftig förbättring i takt med en ökad befolkningsmängd; det måste byggas fler och bättre vägar och det måste byggas fler parkeringsplatser och cykelvägar; något som alla har en gemensam nämnare och detta i form av asfaltering. Just asfaltering är intressant om man ser till behovet i Stockholm kontra hur man arbetar med detta; det handlar nämligen om ett rent säsongsjobb då man inte kan genomföra en asfaltering under vinterhalvåret och då Stockholm trots allt har relativt kalla sådana så kan man således räkna bort denna årstid.

Återstår gör då sommaren, våren och hösten och här måste således alla dessa projekt gällande asfaltering genomföras. Tiden är knapp och det ska bli intressant att se hur Stockholm som stad antar utmaningen man står inför.

Asfaltering av mindre vägar i Stockholm

Om man ser till vilka vägar som är i behov av asfaltering i Stockholm så handlar det – kort och gott – om de flesta. I och med att vi har en kall vinter så tar asfalten skada av tjäle som spricker och dessutom så påverkar även den tunga trafiken i Stockholm i en hög grad vägarnas skick. Ser man till utvecklingen i Stockholm och den snabba tillväxten vi nämnde ovan så kommer detta på sikt att innebära att Stockholm måste växa utåt och att orter och områden som idag är glesbebyggda kommer att bli attraktiva och där en stor inflyttning kommer att ske.

Bostäder på Ingarö, Värmdö och andra ställen en bit utanför Stockholm kommer att se en klar förändring – och en förbättring gällande vägarna. Det är nämligen de mindre skogsvägarna där som kommer att bli asfalterade och göras bredare. Som vi sa; hela infrastrukturen i och kring Stockholm måste förbättras och vägar som idag kanske bara används av sommarstuge-ägare kommer i framtiden att bli nödvändiga föremål för asfaltering; helt enkelt för att fler personer kommer att bosätta sig där. Läs mer om asfaltering på denna webbsida: https://www.asfalterauppfart.net/