Byggvärme möjliggör projekt under vintern

Att bygga eller renovera under vintern kommer med utmaningar. Dels så handlar det om att större krav på säkerhet dyker upp. En isfläck kan innebära ett fall och med detta kommer också en påtaglig olycksrisk. Dels så handlar det också om att värmen som finns under sommaren spelar en avgörande roll i olika typer av materials funktionalitet. 

Ser man till exempelvis betong så måste detta ha rätt temperatur för att härda. Är det för kallt så fryser betongen och det innebär också att man inte kan använda den. Genom att addera byggvärme till ett projekt så kan man arbeta lika effektivt under vintern som man kan göra under sommaren. Byggvärme är således en fråga att ta på allvar. 

Anlita rätt partner för byggvärme 

Det många gör fel är att man ser byggvärme som en ytterst temporär lösning. Man adderar byggvärme först i samband med att det börjar bli kallt. Det kan fungera, men i de flesta fall så blir det en lösning som inte alls ger en optimal effekt. 

Bäst är planerad byggvärme där man på ett tidigt stadium i processen anlitar en partner i frågan som kan vara med och planera och projektera kring vilken typ av byggvärme som bäst lämpar sig för den givna miljön, för lokalernas utformning samt för exempelvis hur många rum som ska värmas upp – och till vilken temperatur och luftfuktighet. Att bara hyra någon typ av byggvärme på måfå ger långt ifrån den effekt man vill ha och risken är att arbetet förskjuts och tar längre tid än vad man planerat för – vilket också givetvis innebär högre kostnader. 

Sett till allt detta så är byggvärme en rejäl investering om man dels väljer en kunnig och erfaren partner i frågan – och dels också får en lösning som är genomtänkt och välplanerad. Vintern innebär utmaningar, men med rätt byggvärme så behöver den inte vara ett hinder.