Brandisolering skyddar liv och egendom

Det går inte alltid att förutse var i en byggnad en brand kan uppstå, men för att förhindra att eld och rök sprider sig ska en byggnad ha god brandisolering. 

Vi vet alla att det är farligt att leka med elden. Många känner skräck inför risken att en brand ska bryta ut. Den som i sin barndom sett ett hus eller fabrik som efter en brand förvandlats till en kolsvart ruin, glömmer det aldrig. Men finns det något sätt att förhindra att en uppkommen brand ödelägger en byggnad? Effektiv brandisolering är svaret!

Att brand uppstår i exempelvis din fabrikslokal, går knappast att förebygga. Visst kan du sätta upp plakat om rökförbud, men eld kan uppkomma av flera skäl. Gnistbildning från ett verktyg eller en maskin är inget ovanligt. Det viktiga är att eld som uppkommer ska kunna bekämpas omedelbart och att eld och rök inte sprider sig. 

Brandinspektion och brandisolering 

Ditt företag går bra och du måste bygga ut dina lokaler för att kunna utöka din produktion och ditt lager. En tillbyggnad ska göras i direkt anslutning till de befintliga lokalerna. Mellan lokalerna kommer att finnas kommunikationsvägar och ventilationssystemen ska integreras. För att minska dina energikostnader ska du investera i ett värmeväxlarsystem och återvinna energin i frånluften.

Du inser att ett ventilationssystem kan göra att brand och rök sprider sig. För att säkerställa att tillbyggnaden i allmänhet och ventilationssystemet i synnerhet inte försämrar brandskyddet anlitar du en konsultfirma som sysslar med professionell brandisolering. Efter inspektion av ritningsunderlag med mera får du förslag till brandskyddsåtgärder.