VÄLKOMMEN TILL FORUM VÅRDBYGGNAD!

Vi är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Vi stöder och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom konferenser och seminarier. Läs mer om oss här >>

Read about us in English here>>

 

 

HÖSTKONFERENSEN DEN 21 - 22 NOVEMBER 2017 I MALMÖ

Den 21 november Dagen kommer att handla om de stora projekten i Region Skåne. Vi kommer att få veta mer om de nya sjukhusprojekten i Helsingborg, Malmö och Lund samt om Hälsostadsprojektet i Ängelholm.

Dagen kommer också att innehålla inslag som handlar om hur vi arbetar med strategisk fastighetsutveckling, standarder och verksamhetsprocesser.

Den 22 november Temat för dagen är cancervård och forskning och utveckling. Vi kommer att få veta mer om ”Strålen” i Lund. Dagen innehåller också en internationell utblick samt en redovisning av intressanta projekt som pågår inom Centrum för Vårdens Arkitektur.

Konferensen genomförs i Jubileumsaulan på SUS och vi äter en gemensam middag på Hotell Scandic Triangeln. Karta>> , kollektivtrafikkarta>> , karta över sjukhusområdet>> och kontaktinformation hittar Du här>>

Konferensprogram och anmälningsformulär kommer vi att lägga ut här efter sommaren.

Konferensavgifterna kommer att vara oförändrade från föregående år. Det betyder att medlemmar betalar 5000 kr + moms för båda dagarna eller 3500 kr + moms för att delta en av dagarna. Icke medlemmar betalar 7500 kr + moms för båda respektive 4000 kr + moms för en dag.

I avgiften kommer att ingå en gemensam middag. Har Du frågor om konferensen eller de andra aktiviteterna, kontakta oss på info@vardbyggnad.se

HOTELLRUM – BOKA REDAN NU! Vi har reserverat ett begränsat antal hotellrum för Forum Vårdbyggnad som Du bör boka så snart som möjligt för att vara helt säker på att få rum. Hotellets avbokningsregler gäller. Rummen kostar 1320 kr inkl moms. Rummen finns på Scandic Hotell Triangeln eller Scandic Malmö City. Bokning gör Du via www.scandichotels.se eller via centrala bokningen på 08-517 517 00. Uppge bokningskod BFOR211117.

NYHETER

Sammarbeten med andra aktörer inom intresseområdet

Ett samarbete har inletts mellan flera av aktörerna inom vårt intresseområde. Forums ordförande Emma Kinch deltog nyligen i ett aktörsmöte där CVA (Centrum för vårdens arkitektur), PTS FORUM (som förvaltar och utvecklar program för teknisk standard) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt FORUM VÅRDBYGGNAD träffades och beslutade att hjälpa och stödja varandras informationsflöden. Bland annat skall vi delge varandera medlemsregister mm för större spridning och enklare kommunikation för de enskillda organisationerna.

 

ÄNDRINGAR PÅ FORUM VÅRDBYGGNADS WEB-PLATS

Forums redaktionsråd har nu beslutat om justeringar av hemsidans struktur och innehåll. Vi vill ha förstasidan mer aktuell och levande. Därför har vi börjat arkivera nyheter och artiklar, i Nyhetsarkivet (se i menyn till vänster), lite tidigare än förut. Vidare vill vi förenkla stuktur och navigation utan att ändra allt för mycket. Förändringarna kommer att fortgå under 2017.

Vi hoppas att förändringarna faller väl ut hos er medlemmar och andra besökare. Har ni synpunkter kontakta gärna webbredaktören