VÄLKOMMEN TILL FORUM VÅRDBYGGNAD!

Vi är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Vi stöder och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom konferenser och seminarier. Läs mer om oss här >>

Read about us in English here>>

 

 

VÅRKONFERENS DEN 16 – 17 MAJ 2018 I STOCKHOLM SAMT ÅRSMÖTE

Temat den 16 maj kommer att vara Nära vård – från hemmet till sjukhuset. Hur påverkas vårdens miljöer av den tekniska utvecklingen och var kommer framtidens vård att äga rum? Hur ställer vi om för säkra en effektiv vård (SOU 2016:2)? Vi kommer bland annat att presentera exempel på digitala lösningar inom vården, olika projekt med polikliniska lösningar runt om i Sverige och projekt som handlar om vård i glesbygd.

Föreningens årsmöte äger också rum den 16 maj. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här senast 30 dagar innan. Här är dagordning>>, årsberättelse 2017>> och budgetförslag 2018>>

Vi kommer att samlas på kvällen till en trevlig middag på Restaurang K-märkt!

Temat den 17 maj är Vårdlokaler utanför Europa och i utvecklingsländer. I arkitektbranschen har CVA sett ett ökat intresse senaste åren på att förbättra vårdbyggnader och dess infrastrukturer i utvecklingsländer. Forum Vårdbyggnad anordnar därför denna temadag i samarbete med CVA, där problematiken med biståndsarbete lyfts och exempel på hur det är att arbeta i en helt främmande kontext ges. Vi får veta mer om den aktuella forskningen vid Centrum för Vårdens Arkitektur.

Plats: Garnisonen Konferens i Stockholm.

Moderator: Gabriella Ahlström.

Kostnad: 5000 kr för medlemmar + moms för båda dagarna eller 3500 kr + moms för att delta en av dagarna. Icke medlemmar betalar 7500 kr + moms för båda respektive 4000 kr + moms för en dag.

Program: finns här>> och länk till anmälan finns här>>.

Sista anmälningsdag: 3 maj 2018.

Hotell: Du kan redan nu boka hotellrum på Hotell Karlaplan, Skeppargatan 82. Vi har reserverat ett antal rum för konferensen. Du kontaktar hotellet per mail sales@viinvest.com eller telefon 08-31 32 20. Uppge då referens: ”Forum Vårdbyggnads vårkonferens 2018”. Ni är välkomna att checka in på Era rum från kl 15. Utcheckning senast kl 12.00. Om Ni anländer tidigare så har Ni möjlighet att förvara Era väskor i hotellets bagagerum. Samtliga obokade rum försvinner 3 veckor innan ankomst, dvs. den 25 april 2018. Avbokning görs enligt hotellets bestämmelser.

 

Höstkonferensen 2018 kommer att genomföras den 20-21 november i Uppsala.
Mer info kommer senare.

 

NYHETER

Nyheter från Uppsala-Stockholm

Studiebesök på BIOMEDICUM, KI den 23/. Mer info här>>

 

Nyheter från Väst

Hej alla i Forums lokala nätverk!
Nu är snart alla helger här och många skall vara lediga.
Med det nya året kommer nya spännande vårdmiljöaktiviteter här i väst.

Mer information här>>

 

NYHETSBREV FRÅN Centrum för vårdens arkitektur

finns här>>

 

HÖSTKONFERENSEN DEN 21 - 22 NOVEMBER 2017 I MALMÖ

Dokumentation från Forum Vårdbyggnads höstkonferens finns här>> och deltagarförteckning här>>

 

Region Stockholm Uppsala - Studiebesök

Nytt studiebesök planerat. Se mer här >>

 

VÅRDENS LOKALER

Vidareutbildning 7,5 högskolepoäng våren 2018 i Göteborg.

Kursen Vårdens lokaler vänder sig till yrkesverksamma som vill utveckla sin professionella kompetens samt hålla sig uppdaterade inom aktuell forskning och metodutveckling med anknytning till vårdens arkitektur.

Det gäller exempelvis arkitekter och andra konsulter, lokal-och funktionsplanerare, doktorander inom vårdmiljöforskning, förvaltare och projektledare inom landsting, kommuner och privat sektor. Den riktar sig även till dig som medverkar i design-och planeringsarbetet som kund eller brukare, så som företrädare för vårdens professioner.

Kursen genomförs som ett samarbete med Forum vårdbyggnad och PTS. Totalt antal platser är max 40 och sista anmälningsdag är 15 januari 2018.

Mera information och länk till anmälan finns här>>

Region väst - Studiebesök

Tre regionala aktiviteter planerade under november och december. Se mer här>>

Samarbeten med andra aktörer inom intresseområdet

Ett samarbete har inletts mellan flera av aktörerna inom vårt intresseområde. Forums ordförande Emma Kinch deltog nyligen i ett aktörsmöte där CVA (Centrum för vårdens arkitektur), PTS FORUM (som förvaltar och utvecklar program för teknisk standard) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt FORUM VÅRDBYGGNAD träffades och beslutade att hjälpa och stödja varandras informationsflöden. Bland annat skall vi delge varandra medlemsregister mm för större spridning och enklare kommunikation för de enskilda organisationerna.

 

ÄNDRINGAR PÅ FORUM VÅRDBYGGNADS WEB-PLATS

Forum Vårdbyggnad kommer under 2018 att arbeta med våra digitala miljöer. Vi kommer bland annat att se över utformning och funktioner på hemsidan samt hanteringen av anmälningar till konferenserna.