När ska man byta tak?

Funderar du som husägare i Dalarna på när det är dags för ett nytt tak? Du kan själv granska ditt tak för att se om det är i gott skick och rent. Alternativt kan du ta hjälp av en erfaren takläggare som kan genomföra en inspektion åt dig.

Ett tak bör vara helt och hållet intakt, och det är även av vikt att det är rent. Om det finns minsta lilla skada kan vatten lätt tränga in i huset, vilket gör det väldigt viktigt att inspektera taket regelbundet. Om du vill undersöka ditt tak själv, klättrar du naturligtvis upp på taket. Det är bra att granska taket minst två gånger om året för att vara i förväg ifall reparation eller totalt takbyte blir aktuellt.

I vissa fall räcker det att endast reparera taket om det har skadats någonstans. Så för att svara på frågan om när man bör byta tak kan vi säga att det är nödvändigt så snart det inte längre går att laga taket med en enkel reparation. När skadan är så pass omfattande att det inte går att åtgärda taket enbart på de utsatta områdena bör taket bytas ut helt. Ibland kan det även vara lämpligt att byta ut taket om det är ett gammalt hus, då ett lättare tak kan vara mer gynnsamt på grund av konstruktionen. Om du är osäker på hur och när taket bör bytas ut är det bästa alternativet att rådfråga någon kunnig om takläggning i Dalarna.

Risker med ett dåligt tak

Om ditt tak är trasigt kommer du förr eller senare att få in vatten i huset, vilket kan orsaka fuktproblem. Det kan räcka med en trasig tegelpanna som inte har bytts ut under lång tid för att vattnet ska tränga in. Det kan resultera i mindre fuktproblem som är relativt lätta att åtgärda, men det kan även bli ett allvarligare problem där både hus och tak måste bytas ut. Om vatten tränger in i huset finns det också en ökad risk för mögeltillväxt, vilket utgör en betydande hälsorisk.

För dig som behöver hjälp av en takläggare när det är dags för ett nytt tak finns det goda nyheter: du kan dra nytta av ROT-avdraget. Genom att utnyttja detta avdrag blir kostnaden för arbetskraften betydligt lägre. Dessutom har de flesta hantverkare redan inkluderat avdraget på fakturan, vilket är mycket smidigt.