Bergvärme Stockholm – stora fördelar

Som villaägare så har man själv ansvar för kostnaderna. Många vill göra gällande att detta bara är av ondo – går någonting sönder så får man själv betala. Det går att vända på detta också: du kan själv påverka dina omkostnader genom att göra smarta val och ta investeringar som bär frukt i framtiden.

Ett ypperligt exempel på detta handlar om bergvärme i Stockholm. Hur mycket betalar du egentligen för uppvärmning och energi idag – och hur många av dessa kronor är onödiga?

I en tid där elpriset ständigt når nya höjder så måste man agera. Genom att investera i bergvärme kan du komma att sänka din kostnader för uppvärmning och energi med närmare 80 % – varje år! – och det handlar dessutom om grön energi så bidrar du till en bättre värld genom att minska dina egna negativa avtryck på klimatet. Att bergvärme i Stockholm är en sund investering att ta, det råder det alltså inga tvivel om – men man måste också vara medveten om att det inte är för alla.

Passar bergvärme i Stockholm hos dig?

För att kunna förse huset med energi från bergvärme så måste man ha rätt geologiska förutsättningar och detta handlar primärt om att man inte ska tvingas borra för djupt. Ju djupare man borrar – desto högre blir kostnaderna. Och, bergvärme i Stockholm är redan vid en grundare borrning en ganska dyr investering. Detta måste man reda ut innan.

För att bergvärme ska vara en bra investering så måste det finnas bra förutsättningar och genom att anlita en seriös firma – specialiserad på just bergvärme – kan du ta hjälp med att skapa en kalkyl kring huruvida dina förutsättningar är bra nog för denna lösning. Om så är fallet så är det egentligen bara att gå vidare – gärna med samma företag – och söka tillstånd hos kommunen innan borrningen tar vid, installationen av bergvärmepumpen startar och du kan börja räkna hem pengarna.

Normalt tar det ungefär 10 år innan man når break-even och kan börja se att bergvärme i Stockholm lönar sig. Efter det så har du alltså en lång period av lönsamhet framför dig.