LOKALT FORUM VÄST

Lokalt Forum bildades 2004 med syfte att på lokal nivå föra ut och implementera föreningens vision och mål.
Bakgrunden var att en grupp personer från både arkitektur, vård och akademi hade ett starkt intresse att bilda en operativ lokal undergrupp till den nationella föreningen Forum för Vårdbyggnad. Initiativ i form av lokalt anordnade vårdmiljökonferenser hade tidigare fallit mycket väl ut, där det varit tydligt att det finns ett starkt intresse för dessa frågor.
Ambitionen är att vara ett nätverk för
• lokal inspiration till en ständig utveckling av vårdbyggnader till stöd för vården
• input inför nya vårdbyggnadsprojekt
• för studentarbetet på Chalmers genom att granska projekten delta i diskussionen
• dialog mellan olika aktörer involverade i vårdens byggnader
Lokalt Forum Väst består av representanter från
• Akademi
• Arkitektur
• Förvaltning
• Vård

Aktuellt

Hej alla lokala nätverkare! Nu är hösten här och med den flera trevliga aktiviteter:

23/1-2018

VÄLKOMMEN TILL LÖVGÄRDETS FAMILJECENTRAL!
Kom och låt dig inspireras ”Under Trädkronorna” i väntrummet - Skogen, lekrummet – Campingplatsen, amningsrummet – Skogsgläntan, Öppna Förskolan - Surtesjön!23/1-2018

Mer info här>>

Anmälan till Brita Nordblad

 

ONSDAG 8/11 17:00

Välkomna till White och en kväll om Panzisjukhuset i Kongo.  

Läs mer i bifogad fil>>.
(anmäl dig tillulrika.nobelius@white.se )  

 

TISDAG 28/11 17:00

Unikt studiebesök HYBRID-OP-TRAUMA BoIC plan 4, Sahlgrenska med presentation av hybridoperationsplan, takhängd MR-kamera, Traumaavdelning samt gestaltning.

Läs med här >>

 

TORSDAG 14/12 17:00 

Glögga med forskare och lär dig samtidigt mer om:

“Nursing staff’s experiences of working in an evidence-based designed ICU patient room”

och

”Vikten av en belysning som stöttar vår cirkadiska rytm”

Mer info kommer…

 

NÅGON DAG VECKA 4, 2017
Studiebesök på LÖVGÄRDETS FAMILJECENTRAL, Ett projekt med fokus på integration, jämlikhet och hälsa.
Mer info kommer…

Kontakt

Stefan Lundin                     stefan.lundin@white.se

Görel Steg                          gost@liljewall.se

Helle Wijk                           helle.wijk@gu.se

Brita Nordblad                   brita.nordblad@vgregion.se

Niclas Malmeling               niclas.malmeling@tyrens.se

Malin Kadesjö                    malin.kadesjo@abako.se

Eva Ek                                 eva.ek@tyrens.se

Isabell Fridh                       isabell.fridh@hb.se

Catarina Schiller                 catarina.schiller@vgregion.se

Magnus Carlstrand            magnus.carlstrand@tyrens.se


PowerPoint om Lokala Forum i Göteborg
Presentationen finns här (ppt, 64 kB) >>