INTRESSANT MATERIAL

Här lägger vi ut material som kan vara intressant för Lokala Forum i Göteborg.


Kortfattad handledning för utredningsfasen vid byggande (pdf) >>

Att analysera inför större lokalförändringar (pdf) >>