FORUMS FOU-PROGRAM

Forums forskningsprogram – ett stort steg framåt
fouprogrammet

Styrelsens kommitté för forskning och utveckling har arbetat fram ett forskningsprogram, som innebär att Forum kan ta ett nytt steg in i en helt ny värld.

Avsikten är att programmet ska stimulera huvudmän och forskare att bidra till kunskapsutveckling inom vårdbyggnadsområdet. Programmet ska också tjäna som underlag för forskningsfinansiärers formuleringar och beskrivningar i programtexter och utlysningar. Det är också en grund för fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för Forums verksamhetsområde.

FoU-programmet identifierar tre viktiga områden för forskning och utveckling. Under vart och ett ges några exempel på intressanta frågor att studera.

Byggnader och rum för vård och omsorg

Hur kan byggnaderna göras flexibla så att de användas över tiden med mindre förändringar? Hur kan olika användarperspektiv samverka? Hur bidrar rummen till att patienterna blir friskare? Hur kan IT-stödet i vården bli effektivare?

En vård i ständig förändring

Vård i hemmet accentuerar frågor om bostadsutformning, medicinsk teknik och möjligheter till god vård och omsorg i hemmiljö. Hur kan mobil medicinsk utrustning bidra till mer omfattande vård i hemmet? Hur stöder vårdens lokaler ny diagnostik och nya behandlingsmetoder?

Lokalförsörjningsprocessen

Hur samverkar aktörerna i lokalförsörjningsprocessen? Hur hanteras kortsiktiga och långsiktiga mål i vård och omsorg ställt mot effektivt lokalanvändande. Hur hanterar lokalplanerare och lokalförsörjare verksamhetens krav på funktionalitet och användbarhet? Hur kan simulering och modellering användas som verktyg i lokalplaneringsprocessen? Hur hittar man på ett sjukhus? Hur bedrivs effektiv serviceverksamhet inom vården? Hur kan lokaler och byggnader bidra till resurshushållning och hållbar utveckling?

Forskningsprogrammet finns här (pdf)>>