Peter FröstPROFESSORNS SPALT – JANUARI 2010

Nytt Centrum för vårdbyggnadsforskning och mycket annat spännande

Nu har vi tryckt på startknappen för uppbyggnaden av ett nationellt Centrum för vårdbyggnadsforskning!

Centrum för vårdbyggnadsforskning

Planerna på att skapa ett nationellt Centrum för vårdbyggnadsforskning på Chalmers (CFV) går nu vi in i en mer aktiv fas. Vi har lyckats förankra idén på Chalmers. Dels på institutionen för Arkitektur som har fört in det som ett av sina prioriterade områden i sin verksamhetsplan, dels på Chalmers centralt där Centrum för vårdbyggnadsforskning ingår som en del av Chalmers nya styrkeområde Samhällsbyggnad. En hemsida har öppnats under Chalmers på www.chalmers.se/arch/SV/samverkan och en informationsfolder har distribuerats till Forums medlemmar och andra intressenter (kan laddas ner från hemsidan).

Arbetet innebär ett flertal aktiviteter. Under våren träffar vi nyckelpersoner runt om i Sverige – företrädare för hälso- och sjukvård, fastighetschefer i landstingen, arkitekter, forskare, forskningsfinansiärer, politiker med flera – för att sprida kunskap om CFV. Syftet är att förbereda för den grundarkonferens som planers på Chalmers i april. Vi genomför också möten med personer som är intresserade av att börja forska inom området och försöker formulera relevanta forskningsprojekt tillsammans med intressenter.

Som en del av satsningen planerar institutionen för Arkitektur att rekrytera Roger Ulrich som gästforskare på 20 procent. Förhandlingar pågår och vi hoppas att han ska vara i tjänst i maj i år. Roger Ulrich är en av de främsta forskarna inom den del av vårdbyggnadsforskning som kallas Evidensbaserad Design. Han har gästat Chalmers vid flera tillfällen, deltagit i Forums vidareutbildning och är välkänd för en stor del av Vårdbyggnadssverige genom sina föreläsningar och artiklar.

Forskargruppen vårdbyggnads seminarieserie

Forskargruppen vårdbyggnad på Chalmers Arkitektur har fortsatt sin seminarieserie för forskare intresserade av vårdbyggnader. Vi har vi träffats tre gånger under hösten och ett särskilt lyckat möte var med forskarkollegorna från Centre for Healthcare Improvement. Det är en centrumbildning för forskning och utbildning inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård. Se http://www.chi-net.se/. Här finns många beröringspunkter och olika samarbeten har redan börjat formuleras.

Nordisk konferens för vårdbyggnadsforskare

Den första skandinaviska konferensen för vårdbyggnadsforskare som genomfördes i januari 2009 på Chalmers var mycket uppskattad. Vi anordnade därför en andra konferens 20–21 januari, återigen på Chalmers. Till konferensen kom även inbjudna gäster från England, från HaCIRIC vid Loughborough University. De förestår ett stort forskningscentrum med liknande inriktning som det vi planerar.

Vårdbyggnader i mastersprogrammet

Under hösten 2009 har 16 studenter arbetat med vårdbyggnader i ett projekt i mastersprogrammet på Arkitektur. Uppgiften var utformning av en ny entrébyggnad till Höglandssjukhuset i Eksjö. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla entré, restaurang och café som kopplas till sjukhusets befintliga huvudkommunikation. Planerade vårdfunktioner är 10 OP salar, Pre- och Post-OP, smärtklinik och mottagning för öronkliniken. Dessutom ingår ett nytt bårhus i programmet.

Studenternas projekt har genomförts med stöd av Landstingsfastigheter Jönköping genom Barbro Knopp Johlander. Som avslutning presenterar studenterna sina förslag i en utställning och presentation på Höglandssjukhuset.

Avhandling om ”Designing Healing”

Jag satt i betygskommittén då arkitekt Moses Mkony disputerade 11 december med avhandlingen ”Designing Healing. A Conceptual Model for Promoting a Healing Health Care Environment in Tanzania”. Moses är arkitekt och lärare i Tanzania och har djup kunskap om förhållandena i landet. Han har skrivit en mycket intressant avhandling som verkligen ger perspektiv på och också utökad kunskap om våra egna förhållanden i den rika världen. Avhandlingen kan beställas från Chalmers Arkitektur.

Peter Fröst

Foto: Jan-Olof Yxell