STYRELSEN

Forums styrelse består av följande personer. Kontakta oss gärna!

 

 

Ordförande
Marie Larsson
avdelningschef Byggprojekt
Fastigheter Regionservice, Region Örebro län
marie.larsson6@regionorebrolan.se

Christina Edlund

Christina Edlund
Fastighetsutveckling
Regionfastigheter, Malmö
christina.edlund@skane.se

Helena Fernberg Carlsso

Helena Fernberg Carlsson
Arkitekt SAR/MSA
SWECO Architects AB
helena.fernberg@sweco.se

helle_wijk

Helle Wijk
Leg. sjuksköterska, Docent
Sahlgrenska Akademin
Göteborgs universitet
helle.wijk@gu.se

Niclas Malmeling

Niclas Malmeling
Arkitekt
Tyrens AB
niclas.malmeling@alvstranden.goteborg.se

Lena Lundberg

Lena Lundberg
lena.lundberg@regionuppsala.se

Helena Renström

Helena Renström
Planeringsledare
Göteborgs stad Stadsledningskontoret Lokalsekretariatet
helena.renstrom@stadshuset.goteborg.se

Åsa Lekvall

Vice ordförande
Åsa Lekvall
Funktionsplanerare
Projektavd. Landstingsfastigheter Norrbotten
asa.lekvall@norrbotten.se

Jan-Åke Lindroth
Fastighetschef
Region Jämtland Härjedalen
jan-ake.lindroth@regionjh.se

Anna Parenmark
Verksamhetsutvecklare
Region Östergötland
anna.parenmark@regionostergotland.se

Håkan Sonesson
Västfastigheter
hakan.sonesson@vgregion.se

Anna Montgomery
White Arkitekter
anna.montgomery@white.se