PETER FRÖST: ETT INTENSIVT LÄSÅR HAR GÅTT – NU STÅR FORSKNINGEN I FOKUS
[2009-09-22]

Vår professor Peter Fröst reflekterar över det händelserika läsår som gått och berättar att forskningen kommer att stå i fokus det kommande året.

Det gångna året har varit intensivt med mastersprojekt och examensarbetare m.m. Inför nästa år är det forskningen som kommer att vara i fokus bland annat genom uppbyggnaden av ett nationellt kompetenscentrum inom vårdbyggnad på Chalmers.

Läs hans spalt här>>