Seminarieserie ChalmersPRESENTATIONER PÅ WEBBEN FRÅN FÖRELÄSNINGSSERIEN ARCHITECTURE FOR HEALTH CARE
[2009-09-22]

Nu finns presentationer från föreläsningsserien "Architecture for Health Care" utlagda på webben. Serien anordnades av Chalmers Arkitektur våren 2009 tillsammans med Forum för vårdbyggnadsforskning. Fyra nordiska arkitektkontor gästföreläste om intressanta projekt.

Föreläsningsserien bestod av följande föreläsningar:

21 januari - White arkitekter (Sverige), Bengt Svensson och Charlotte
Ruben berättade bland annat om Nya Karolinska Solna-projektet.

18 februari - CF Möller (Danmark), Tom Danielsen berättade bland annat om A-hus
Oslo, Akutmottagning UMAS, Islandsjukhuset och Århus nya
Universitetssjukhus.

25 mars - SWECO Architects (Finland) Mikael Patela, berättade bland annat om
Triangelsjukhuset i Helsingfors och Universitetssjukhuset Turku.

22 april -  Medplan AS, (Norge), Arvid Ottar berättade bland annat om
Rikshospitalet Oslo och St Olav Trondheim.

Presentationer från föreläsningarna finns nu på Chalmers Arkitekturs webbplats. Där finns också mycket annat intressant material.

Presentationerna finns här >>