elna_hanssonTEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE
[2009-08-24]

– Jag önskar att tillgänglighet för äldre blir en prioriterad fråga i samhällsbyggandet. Det behövs en attitydförändring så att frågan blir lika framträdande som miljö och kvalitet. Om barn och äldre mår bra i vårt samhälle, då mår vi andra också bra.

Det säger Elna Hansson som är projektledare för projektet "Design och teknik för självständigt boende i Göteborg". Projektet stöds av Hjälpmedelsinstitutet, Medichus, privata fastighetsägare och Göteborgs kommun. Syftet är att utveckla och informera om teknikstöd som gör att äldre kan bli mer självständiga och bo kvar hemma under längre tid.

Visningsmiljö i Lillhagen

Det första steget är att bygga upp en visningslokal, Vision Bo Äldre, i en av Medichus fastigheter i Lillhagen i Göteborg.

– Där ska vi visa befintliga hjälpmedel som gör att till exempel omsorgspersonalen kan se och tipsa om enkla och smarta hjälpmedel, fortsätter Elna Hansson. Vi kommer också att visa hur modern teknik som videotelefon och interaktiv kommunikation via TV praktiskt kan fungera i hemmiljö.

Visningsmiljön kommer att vara klar under hösten 2009. Den kommer att bytas ut och kompletteras fortlöpande.

Bred samverkan nödvändig

Nästa steg i projektet blir sedan att sprida kunskapen. Där kommer visningslokalen att vara ett centralt nav som de yrkesverksamma i äldreomsorgen och andra intressenter kan besöka.

– Det behövs en bred samverkan, betonar Elna Hansson. De äldres situation berör inte bara omsorgen utan i lika hög grad bostadsföretagen. Mycket behöver göras för tillgänglighet och teknik både i nybyggandet och i befintliga fastigheter. Det kan gälla allt från trösklar, uttag och kabeltrummor till elektroniska nycklar. Det är också önskvärt att involvera forskarna på våra universitet och högskolor.

Nya idéer för framtiden

En viktig del av projektet är att ta fram enkla hjälpmedel för vardagen. Men minst lika viktigt är att komma med nya idéer för framtiden.

– Hur kan vi till exempel utveckla samhällstjänst via bredband, frågar Elna Hansson. Vilka tjänster kan tänkas i framtiden? Det här är ju något som behöver tas med i bostadsbyggandet redan i dag.

– En annan möjlighet är elektroniska så kallade bortalås som ökar säkerheten i hemmet. När den äldre låser dörren så stängs till exempel spisen och kaffebryggaren av automatiskt.

– Jag hoppas projektet ska "kittla" de olika aktörerna, främst fastighetsägarna, och ta till sig smarta och långsiktiga lösningar som ger en bra ekonomi, funktion och tillgänglighet, avslutar Elna Hansson.

Benny och Gunilla Kullinger

------------------------

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Elna Hansson. Hon har mejladressen Elna.Hansson@stadshuset.goteborg.se.