Forum välkomnar nya medlemmar

Du som är verksam som vårdgivare, forskare, student, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är välkomen att ansöka om medlemskap.

Vi vänder oss till alla som har intresse av att vara med och utveckla vårdmiljön och stödja en utökad utbildning och forskning inom ämnet på våra högskolor inom vård och teknik. Nedan ser du en sammanställning av nuvarande medlemmar. Medlemsavgift bestäms varje år vid årsmöte.

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen efter intresseanmälan. Anmälan kan skickas med e-post till info@vardbyggnad.se eller per brev. Ange i er ansökan antalet anställda och inriktningen på verksamheten.

Medlemsavgiften går till största delen till finansiering av en professur på Chalmers tekniska högskola och avgiften är beroende på organisationsstorlek för de olika kategorierna.


AVGIFTER FÖR 2015

Region/Landsting:
< 100 000 invånare 12 000 kr
100 000-200 000 invånare 18 000 kr
200 000–300 000 invånare 24 000 kr
300 000-400 000 invånare 30 000 kr
400 000-500 000 invånare 36 000 kr
500 000-600 000 invånare 42 000 kr
600 000-700 000 invånare 48 000 kr
> 800 000 invånare 54 000 kr

Kommun:

<50 000 invånare 6 000 kr
50 000-100 000 invånare 12 000 kr
100 000-200 000 invånare 18 000 kr
200 000-300 000 invånare 24 000 kr
> 300 000 invånare 30 000 kr

Privata företag:
< 5 anställda 6 000 kr
5–20 anställda 12 000 kr
20–100 anställda 18 000 kr
> 100 anställda 24 000 kr

Privata vårdgivare: 18 000 kr

Enskilda medlemmar: 330 kr


VÅRA MEDLEMMAR 2016

Regioner/landsting

Landstinget Blekinge genom Landstingsfastigheter Blekinge
Landstinget Dalarna genom Landstingsfastigheter Dalarna
Landstinget i Kalmar län genom Landstingsfastigheter Kalmar
Landstinget i Uppsala län genom Landstingsservice i Uppsala län
Landstinget i Värmland
Landstinget Sörmland genom Landstingsfastigheter Sörmland
Landstinget Västernorrland genom Landstingsfastigheter Västernorrland
Landstinget Västmanland genom LV Fastigheter
Norrbottens läns landsting genom Landstingsservice Norrbottens län
Region Gotland genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gävleborg genom X-fastigheter
Region Halland genom Landstingsfastigheter
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län genom Landstingsfastigheter Jönköping
Region Kronoberg genom Landstingsfastigheter Kronoberg
Region Skåne genom Regionfastigheter
Region Örebro län genom Landstingsfastigheter
Region Östergötland genom Landstingsfastigheter Östergötland
Stockholms läns landsting genom Locum AB
Västerbottens läns landsting genom Försörjningsförvaltningen Västerbotten
Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter

Kommuner

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad www.goteborg.se/lokalforvaltningen
Örebro kommun www.orebro.se

Privata företag

ABAKO arkitektkontor AB www.abako.se
Arkitema architects arkitema.com/se
BSK Arkitekter, Stockholm www.bsk.se
Carlstedt Arkitekter AB, Stockholmwww.carlstedtark.se
Cedervall arkitekter AB www.cedervallarkitekter.se
COWI A/S       www.cowi.se
Ecophon AB www.ecophon.com/sv/
Fagerhults Beysning Sverige AB www.fagerhult.com/sv/
FOJAB Arkitekter ABwww.fojab.se
Helseplan www.helseplan.se
Hemsö Fastighets AB www.hemso.se
Hälsostaden Ängelholm AB www.halsostaden.se
Klara Arkitektkontor AB www.klara.se
Liljewall Arkitekter AB www.liljewall.se
Link arkitektur, Stockholm http://linkarkitektur.com/se
Nyrens Arkitektkontor www.nyrens.se
Projektbyrån i Stockholm AB www.projektbyran.se
Projektengagemang www.projektengagemang.se
Pyramiden Arkitekter AB, Göteborg
Ramböll Sverige AB www.ramboll.se
Reflex Arkitekter Ab, Stockholmwww.reflexark.se
Semrén & Månsson Vård och Skola www.semren-mansson.se
SWECO Architects AB http://www.sweco.se/vart-erbjudande/arkitektur/?category=V%C3%A5rd
Tengbom www.tengbom.se
Tyréns www.tyrens.se
UULAS arkitekter AB www.uulas.se

Vanguard Healthcare Solutions Ltd www.vanguardhs.com/se
White Arkitekter AB, Göteborg m.fl. kontor www.white.se
ÅF-Infrastruktur AB www.afconsult.com/sv/

Universitet och högskolor

Inst. för vårdvetenskap och hälsa inom Sahlgrenska akademin www.caresci.gu.se

Enskilda medlemmar

10 enskilda medlemmar

Hedersmedlemmar

Civiling., adj. prof. Martin Bergdahl
Tekn. dr, arkitekt Göran Hultén, Föreningens initiativtagare.
Arkitekt Lennart Ring. ordförande 1998-2004


Prof. emeritus Sven Thiberg 1932-2015. Föreningens initiativtagare och förste ordförande 1994-96.

Prof. emeritus Åke Wiklund 1940-2016