VÅRKONFERENSEN 2017 GENOMFÖRDES DEN 10 - 11 MAJ I GÖTEBORG

Den första konferensdagen den 10 maj ägnades åt Primärvård och specialistvård.

Forum vårdbyggnads årsmöte genomfördes.

Här finns Årsmöteshandlingarna:

Den andra konferensdagen den 11 maj arrangerades i samarbete med Centrum för vårdens Arkitektur. Temat var enpatientrum.

Uppdaterat konferensprogram hittar Du här>>


Anmälan är nu stängd. Sista anmälningsdag var den 30 april!

Avbokning av anmälan senare än den 3 maj debiteras med halv konferensavgift!

Konferensavgifterna är oförändrade från föregående år. Det betyder att medlemmar betalar 5000 kr + moms för båda dagarna eller 3500 kr + moms för att delta en av dagarna. Icke medlemmar betalar 7500 kr + moms för båda respektive 4000 kr + moms för en dag.

I avgiften ingår gemensam middag. Kom ihåg att anmäla Dig och att markera på din anmälan om Du önskar specialkost.

Har Du frågor om konferensen eller de andra aktiviteterna, kontakta oss på info@vardbyggnad.se